Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

Thứ Sáu sau Chúa nhật I - Mùa Vọng

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016 | 21:58

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a: Is 29,17-24

Ngày ấy, mắt người mù sẽ được nhìn thấy.

17 Đức Chúa là Thiên Chúa phán thế này :
Chỉ còn chút nữa, chút ít nữa thôi,
núi Li-băng sẽ lại thành vườn cây ăn trái,
và vườn cây ăn trái sẽ sum sê như một cánh rừng,
chẳng phải thế sao ?
18Ngày ấy, kẻ điếc sẽ được nghe những lời trong sách,
mắt người mù sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm
và sẽ được nhìn thấy.
19Nhờ Đức Chúa, những kẻ hèn mọn sẽ ngày thêm phấn khởi,
và vì Đức Thánh của Ít-ra-en,
những người nghèo túng sẽ nhảy múa tưng bừng.
20Thật vậy, loài bạo chúa đã không còn nữa,
quân ngạo mạn sẽ phải tiêu vong,
và mọi kẻ rắp tâm làm điều ác ắt sẽ bị diệt trừ :
21đó là những kẻ dùng lời nói làm cho người ta bị kết tội,
và cho người xử án tại cửa công phải mắc bẫy ;
chúng dùng những lời lẽ vô căn cứ
mà làm cho người công chính bị gạt ra ngoài.
22Vì thế, Đức Chúa, Thiên Chúa nhà Gia-cóp,
Đấng đã cứu chuộc Áp-ra-ham, phán thế này :
“Từ nay Gia-cóp sẽ không còn phải xấu hổ,
từ nay nó sẽ không còn bẽ mặt thẹn thùng,
23vì khi Gia-cóp nhìn thấy nơi nó
những công trình tay Ta đã làm,
nó sẽ tuyên xưng danh Ta là thánh,
sẽ tuyên xưng Đấng Thánh của Gia-cóp là thánh,
và sẽ kính uý Thiên Chúa của Ít-ra-en.
24Những người tâm trí lầm lạc sẽ có được sự hiểu biết,
và những kẻ ương ngạnh sẽ chấp nhận lời răn dạy.”

Đáp ca : Tv 26,1.4.13-14 (Đ. c.1a)

Đ. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi.

1Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi,
tôi còn sợ người nào ?
Chúa là thành luỹ bảo vệ đời tôi,
tôi khiếp gì ai nữa ?

Đ. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi.

4Một điều tôi kiếm tôi xin,
là luôn được ở trong đền Chúa tôi
mọi ngày trong suốt cuộc đời,
để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang,
ngắm xem thánh điện huy hoàng.

Đ. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi.

13Tôi vững vàng tin tưởng
sẽ được thấy ân lộc Chúa ban
trong cõi đất dành cho kẻ sống.
14Hãy cậy trông vào Chúa,
mạnh bạo lên, can đảm lên nào !
Hãy cậy trông vào Chúa.

Đ. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi.

Tung hô Tin Mừng : 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Kìa Chúa chúng ta ngự đến uy quyền, sẽ chiếu toả ánh quang cho tôi tớ Người rạng ngời đôi mắt. Ha-lê-lui-a.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu: Mt 9,27-31

Nhờ tin vào Đức Giê-su, hai người mù được chữa khỏi.

27 Khi ấy, Đức Giê-su đang trên đường đi, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng : “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi !” 28 Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ : “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không ?” Họ đáp : “Thưa Ngài, chúng tôi tin.” 29 Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói : “Các anh tin thế nào thì được như vậy.” 30 Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ : “Coi chừng, đừng cho ai biết !” 31 Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.

Suy niệm

Xã hội Việt Nam thật nhiễu nhương. Tòa án không ra tòa án. Người ngay lành trở thành kẻ lạc lõng và ngu dại. Kẻ làm điều ác được tôn vinh và nắm đầu nắm cổ người khác. Dường như mưu mẹo trở thành kẻ khôn ngoan còn người chân thật trở thành kẻ ngu trong xã hội này. Thấy vậy, hẳn ai trong chúng ta cũng muốn thấy cảnh sự thật và công lý được thể hiện như Lời Chúan trong sách ngôn sứ I-sai-a:
Thật vậy, loài bạo chúa đã không còn nữa,
quân ngạo mạn sẽ phải tiêu vong,
và mọi kẻ rắp tâm làm điều ác ắt sẽ bị diệt trừ :
đó là những kẻ dùng lời nói làm cho người ta bị kết tội,
và cho người xử án tại cửa công phải mắc bẫy ;
chúng dùng những lời lẽ vô căn cứ
mà làm cho người công chính bị gạt ra ngoài.
Nhưng sao thể có cảnh sự thật và công lý nếu chúng ta không có Chúa trong mình. 

Mùa Vọng chính là câu trả lời cho chúng ta. Mùa vọng chính là thời gian để nhìn lại mình và biết mình là ai. Mùa Vọng chính là mùa chúng ta sống lại niềm hy vọng và cầu xin Lòng Thương Xót đến với chúng ta. Đó chẳng phải là tâm tình của anh mù trong Tin Mừng hôm nay sao. Cùng với anh, chúng ta hãy nài xin lòng thương xót của Thiên Chúa:

Lạy Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, xin hãy đến và ở lại cùng chúng con luôn mãi. Xin biến chúng con thành hiện thân lòng Chúa xót thương giữa Việt Nam đầy hận thù và chia rẽ. Lạy Chúa, chúng con xin trao dâng đất nước, dân tộc và con người Việt Nam cho lòng nhân hậu Chúa. Amen.

Đăng nhận xét